Catatan si odoy May 22, 2016 at 10:47AM

SIMPÉ

“Naon ari cinta?” ceuk anjeun.
Basa panon poé keur meujeuhna dipaké moyan.
Basa batu hideung lumutan can kénéh tuus.
Basa ibun masih kénéh ngagarulantung dina jukut.
Nyésakeun harepan anu ngaruhay unggal isuk.
Aya katumbiri mulas langit.
Anu angger kénéh nyimpen impian dina pucuk pucuk awi.
Simpé.

‘Naon ari cinta?” anjeun neuteup sukeut nurih jajantung.
Basa panon poé keur ngarayap luhureun sirah.
Basa panas nongtoréng nyeuneut kana punuk.
Saenggeus pikiran lalungsé ngumbar lamunan
Ngabayangkeun lalakon dina sinétron kameumeut.
Saenggeus ramo laleuleus ngoréhan kitab kitab filsafat.
Saenggeus capé neuleuman carita galih jeung ratna.
Ngarepkeun aya angin ngagelebug.
Mun heg ceudeum datang mayungan.

“Cinta téh tembang anu kamari, anu teu eureun eureun ngahaleuang dina sukma!” jawab kuring.
Bareng jeung panon poé nyumput tukangeun gunung.
Bareng jeung langit mapagkeun layung.
Bareng jeung angin ngahiliwir.
Ngeundeug ngeundeug régang régang anu gararing. Muragkeun kalakay anu karonéng.

Dikirim Lewat Facebook
Oleh
Ade kusmana

ade kusmana

Iklan