Diserat Ku Godi Suwarna

Dina Lapak
Fiksimini Basa Sunda

Facebook photo

Siaran Ulang

“KUTILAN”
(Kulinér Tilu Menitan)

PEDANG & KITAB

Nu raresep maca carita silat mah tangtos pada uninga kumaha hésé bélékéna nyiar élmu. Apan ngan ukur tokoh petingan nu kasinugrahan bisa tepung jeung saurang guru sakti mandraguna, nu geus nyingkur di puncak gunung, atawa di dasar jungkrang. Mahaguru nu dedeg pangadegna, lakulampahna arahéng. Mung ukur murid nu kiat méntal nu bakal suksés nawu élmuna. Atuh kitab pusaka nu umurna geus ratusan taun, perkara jurus-jurus adiluhung, sok diparebutkeun tepi ka bégalan pati.

Jaman baheula, dina sastra Sunda, aya ogé Mahaguru ahéng kawas dina carita silat. Nya éta: Éyang Rustandi Kartakusumah, Mahaguruna para pangarang Sunda entragan Ceu Aam Amilia spk. Pendék. Busekel. Soantenna ngéngkréng. Anjeunna lami nganclang di Éropah, dina raraga milari élmu panemu jampé pamaké sastra. Mun nyarios ceplak pahang, matak nyentug, matak pundung nu épés méér. “Sing saha jalma nu butuh ku élmu, kudu kawas nu keur tikelebek, nu butuh ku nyeuseup hawa,” kitu saur anjeunna, miharep kadariaan jeung kakeyeng ti nu paralay ngalap élmuning ngarangna.

Lian ti Éyang Rustandi, aya deui Mahaguru ahéng téh. Gagah. Socana bolotot. Pangambungna kawas pamatuk heulang: Kang Wahyu Wibisana. Anjeunna kagungan kabiasaan gegebrag ka para calon pangarang, ku patarosan nu matak reuwas, ngajugjugan geus tepi ka mana kanyaho urang nu hayang diajar ngarang, sakantenan bari nguji nyali, naker kakeyeng. Urang kudu ati-ati pisan mun ngobrol sareng anjeunna. Mun salah pok, pasti bakal disentak. Kedah teras taki-taki, bilih anjeunna nyerang dadakan. Nya anjeunna nu sering medar prosés rancagé. “Mun geus ancrub, ulah kapalang jibreg!” kitu dawuh anjeunna, teu weléh bari muncereng.

Kiwari, di jaman fiksimini, urang tos teu kedah turun gunung unggah gunung, dina raraga nyiar guru adiluhung. Pedang tos pada kagungan. Kitab ngarang nembrak di mana-mana. Kantun calik, tinggal klak-klik dina internét. Kantenan di ieu lapak mah, lapak FBS, saban wanci urang bisa mipit élmu, bisa ngasah pedang fikmin. Kantun kakeyeng séwang-séwangan baé. Piraku wé teu tingpodonghol para pendékar fikmin petingan.

Deeer, ah! Wilujeng bajoaaang, ‘Luuur…!

Iklan

tulis

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s