Diserat Ku Yayasan Mataholang Fbs

Dina Lapak
Fiksimini Basa Sunda

Facebook photo

BÉWARA NOMINASI SAÉMBARA FIKMIN HOROR YAYASAN MATAHOLANG-KUNCÉN FBS, X2014

Jadi girang pangajén saémbara fikmin mah, ibaratna jiga meuli dahareun. Pesenna pizza Itali – – nu wujudna buleud tapi ipis – – tapi nu datang kalah pizza Amerika nu buleud kandel. Sarua rasana mah, aya gurih, asin, aya kéjuna, maké sayuran, lauk atawa sosis. Masih mending kétang, kumaha mun seug pesenan nu datang téh bentukna teu buleud, tapi kotak-kotak da geus diteukteukan, nu eusina téh aya keju, soklat, atawa kacang; nu disebut martabak téa. Sanajan bahanna sarua tina tipung, tapi geuning hasilna mah bet béda pisan, nya?

Dina prakna ngajénan ieu saémbara ogé, bet dibandingkeun téh asa jiga kitu pisan. Hayangna mah Pizza Itali, ari nu nawaran kalah rupa-rupa. Sanajan kitu, nya keun waé, da ieu mah daék teu daék kudu diselewegkeun.

Yayasan Mataholang nu gawé bareng jeung Kuncén FBS, kiwari keur ngayakeun saémbara fiksimini nu témana horor. Kasang tukang panicia milih ieu téma, tangtu teu asal milih. Aya udagan nu hayang dihontal ku panicia saémbara, salasahijina sangkan fikminer wal fikminat daék risét leuleutikan, nu intina sangkan bisa neuleuman téma nu keur disaémbarakeun.
Lian ti éta, sangkan fikmin nu dijieunna téh jadi bener-bener fikmin nu petingan. Jeung nu utamana mah, teu méngpar tina téma nu geus ditangtukeun. Kitu salawasna, sangkan dina prakna mikmin, urang bener-bener konséntrasi kana tulisan urang.

Kabuktian, tina 74 pamilon saémbara, leuwih ti satengahna téh fikminna déngdék teuing kana males pati. Hartina, para pamilon masih kénéh pabeulit ngabédakeun antara carita horor, misteri, rajapati atawa detéktif.

Aya nu hadé ngolah jeung néhnik mikminna, hanjakal déngdék teuing kana carita rajapati. Atuh nu bener-bener horor pisan, kasungkeret ku carita nu geus basi/tradisi, nyaéta carita jurig nu sumebar tur geus hirup dina lelembutan urang Sunda pada umumna. Pamilon tacan nembongkeun karancagé pikeun nyaritakeun jurig ku gaya nu anyar atawa ahéng, boh dina séting boh dina pirang-pirang tokoh ririwa nu dilalakonkeunana. Naha mun datang jurig téh bet kudu waé aya bau hangru/dumalingding malati? Padahal, garapan suasana bisa jadi sasaran utama dina ngawawaas keueung lian ti carita nu kuat.

Nu kagugu mah, naha rusuh atawa mémang teu percaya kana hal gaib perkara jurig? Aya sawatara fikmin nu ngahaja digeuhgeuykeun jeung aya deui nu kalawan ‘tersirat” nolak kana ayana sabangsa ririwa. Pédah ieu mah sakadar fiksi, pikeun ngalatih fikminer dina ngolah rupa-rupa jejer. Kétang da éta mah pamadegan fikminer.

Saeutik medar heula naon ari fiksimini horor. Cindekna mah, fikmin horor téh, carita nu sanajan pondok pisan tapi bisa nyingsieunan nu maca. Nyingsieunanana mah bisa ku jurig, dedemit, kelong, kunti, drakula (vampire), tokoh antagonis nu jahat kacida (disaruakeun jeung monster) jeung sajaba ti éta. Pokona kumaha carana, sangkan adrénalin nu maca bisa karangsang: ratug jajantungna beuki kerep, atawa satutasna maca fikmin horor, nu maca néangan batur sangkan daék nganganteur, misalna.

Aya hiji deui hal nu jadi catetan keur girang pangajén tina ieu saémbara fikmin horor téh. Nyaéta, masih kénéh aya fikmin nu kacampuran- – sanajan teu loba teuing – – ku struktur kalimah basa Indonésia atawa basa deungeun.

Pikeun girang pangajén, ngajénan saémbara fikmin horror ieu sabenerna rada énténg. Cukup ku milih fikmin mana nu nalika dibaca téh matak muringkak. Tangtu, ajén séjén; jejer, téhnik, basa, katut unsur intrinsikna gé jadi tinimbangan. Tapi keukeuh, nu jadi pamiangan keur patokan dina gemblengan carita mah nu tadi téa; muringkak!

Tina 74 pamilon saémbara fikmin horor, girang pangajén baris milih 10 naskah fikmin nu asup kana nominasi. Sabada padungdengan diantara girang pangajén, Alhamdulillah ahirna bisa nangtukeun sapuluh fikmin nu asup nominasi, Nyaéta:

  1. “Buron” yasana Emi Maryami
  2. “Nu nagih jangji yasana Eni Setiani
  3. “Tong sieun” yasana Idham Hamdani.
  4. “Nu nyumput tukangeun” yasana Ima Komala Dewi
  5. “Anaking” yasana Intan Suwandi
  6. “Puriding-puringkak” yasana Neni Yuhaenah
  7. “Nu kanyenyerian” yasana Tetysnat Tetyesnat Nataprawira
  8. “Handapeun cahaya bulan” yasana Wida Waridah
  9. “Sono” yasana Yoen Yoeliztya
  10. “Inka” yasana Zenzen Zae Selalu Ada

Ieu sapuluh pamilon nu asup nominasi téh, ku girang pangajén baris diadukeun deui “pear2pear”, sangkan hasilna aya nu jadi pinunjul oge satata. Antos baé béwarana dina dintén Senén, 10/11/2014, kirang langkung tabuh 21.00.

Sakitu nu tiasa kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana.

Girang Pangajén

Iklan

tulis

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s