Diserat Ku Sastradireja Saja

Dina Lapak
Fiksimini Basa Sunda

Facebook photo

Fikmin # Wasiat #
Réngsé tahlil, opat puluh poéna Bapa. Ngariung, Kuring jeung adi-adi, aya Emang, Bi Juju, Mang Lebé ogé aya nyaksian. Ema kaluar ti sepén, ngagigiwing kertas, tuluy nitah dibaca ku kuring. Surat wasiat ti jenatna Bapa.
Soerat wasiat.
Wasiat ieu koedoe dilaksanakeun ku anak-intjoe koela sakabeh. Sawah sarorog beulah kidoel keur tjikal, Adang. Sawah rorogan beulah wetan keur Njai Entin, opat kotak kabehna. Sawah anu sisi lembur Koang sarorog ewang, Bungsu Udin djeung Ema. Kebon darat kabeh keur éma, éngke djaga lamun éma maot, bagikeun ka intjoe bagi rata. Imah nu di tjitjingan mun éma geus maot wakafkeun ka Masdjid. Geulang, kongkorong jeung doeit nu aya di péti djati, handapeun lomari, kudu dipasrahkeun ka Nyi Djudju djeung anak awewena.
Kabéh nu ngadaréngékeun wasiat dibaca, tingharuleng. Bi Juju, batur nu nunutur ka kulawarga ieu ti bubudak, tungkul di juru, dibaturan ku budak parawanna nu sarimbag jeung Entin.

tulis

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s