Diserat ku Aan Abdulloh

Dina Lapak
Fiksimini Basa Sunda

Facebook photo

Fikmin # Nyi Jumsah Marakayangan #

Tuluuung! Pangmukakeun tali pocong kuriiing! Kareungeu nu sasambat ménta tulung. Hawar-hawar tapi atra. Kabéh urang lembur ngadaréngéeun. Ngan teu waranieun kaluar. Ngadedempes di imahna séwang-séwangan.

Lembur karasa pisan geueumanna. Taya jalma nu ngulampreng. Pantes kituna mah. Tadi beurang tas ngurebkeun Nyi Jumsah. Randa béngsrat nu paéh ngagantung manéh. Tali boéhna teu kabuka.

Sora Nyi Jumsah kadéngé deui. Melas-melis. Sasambat. Kalan-kalan ngabangingik.
Kulutrak, Jumanta muka panto. Maksakeun najan sieun. Ladang karunya ka adina nu marakayangan. Wusss! Angin nyecep asup ka tengah imah. Jrut, Jumanta turun ka golodog. Ngingkig leumpang muru ka kuburan adina. Dipirig ku cungungungna anjing nu babaung.

Anjog ka sisi lembur manéhna ngarandeg. Pocong megat dijajalaneun. Jumanta ukur bisa calangap. Matana molotot. Sukuna nyorodcod.
Aclog! Aclog! Pocong nyampeurkeun. Tali pocongna parageuh kênéh.
“Kaaang! Udar tali pocong kuriiing! Teu kuaaat!” sidik sora Nyi Jumsah.
Jumanta ngaragamang muka tali pocong. Leungeunna ngeleper. Lalaunan tali pocong kabuka kabéh.
Cikikik, Nyi Jumsah seuri. Jumanta kapiuhan.
“Tah kitu, Kang. Pan genah ari kieu mah.” Nyi Jumsah babatek. Gagaro sirahna nu ateul ku kutu. Léos. Ngingkig leumpang muru kuburanna. Boéhna didadampingkeun nutupan dadana.

tulis

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s