Diserat ku Aan Abdulloh

Dina Lapak
Fiksimini Basa Sunda

Facebook photo

Fikmin # Usum Hajat #

Bulan Rayagung taun ieu, datang mangsa keur peceklik. Tigerat. Hésé pagawéan. Susah pakasaban. Bongan kapat bet seuseut seuat. Béhna mah sawah teu kaolah. Huma teu kagarap. Mungguh eungap keur rahayat.

Ilahar di pilemburan. Bulan haji usumna hajat. Nu kariaan dimamana. Nu jomlo ngadadak boga jodo. Barudak pada hayang disundatan. Hayang panyecep. Boa nu geus kurenan ogé hayang panyecep deuih? Da seunggah disanghareupkeun kana kasusah nyumponan bubutuh. Mun teu ras kana purek mah, sigana tulus?

Hajat geus diarajam ti anggalna. Meunang ngitungan. Hamo diundur najan rugi geus ka ukur. Surat ondangan merul. Dur der nu harajat di ditu di dieu. Urang lembur méh kabéh narah. Kaondangan diwilah-wilah. Dijojoan, teu sagawayah.
Jalma jegud wungkul nu sanggup nohonan kabéh parasmanan. Jeung Mang Gandi sapiri umpi. Padahal jalma biasa. Tara towong tina nyumponan pangogan batur. Ngabring, pamajikan hiji anak opat. Mariang kaondangan. Matak hélokeun tatangga.

“Maaah, ngamplok ka Haji Jajang rék sabaraha?” Mang Gandi nanya pamajikanna. Sora ditarikkeun.
“Lima puluh réwu wéh, Pa. Di saamplokkeun!” Pamajikanna némbal ti kamar.
Teu talangké gutrut Mang Gandi nulis na keretas. “50.000, ké panén.” Diilo deui, bisi leuwih enolna. Sup kana amplok. Nyéh seuri. “Poé ieu teu kudu nyangu.”

Saged. Bring nganteg. Mang Gandi ngiringkeun pamajikan jeung barudakna.

Iklan

tulis

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s