Diserat ku Iwan Hanjuang

Dina Lapak
Fiksimini Basa Sunda

Facebook photo

Dina raraga Nyiar Lumar di Astana Gede Kawali sim kuring mosting hiji paguneman tina Kidung Sunda, paguneman Prabu Lingga Buana sareng Gajah Mada tina peristiwa Bubat dugi ka Telasna Putri Dyah Pitaloka Citraresmi.
” Ih angapa, Gajah Mada, agung wuwusmu i kami, ngong iki mangkw angaturana sira sang rajaputri, adulurana bakti, mangkana rakwa karěpmu, pada lan Nusantara dede Sunda iki, durung-durung ngong iki andap ring yuda.
Abasa lali po kita nguni duk kita aněkani jurit, amrang pradesa ring gunung, ěnti ramening yuda, wong Sunda kagingsir, wong Jipang amburu, praptâpatih Sunda apulih, rusak wadwamu gingsir.
Mantrimu kalih tinigas anama Lěs Beleteng angěmasi, bubar wadwamu malayu, anânibani jurang, amurug-murug rwi, lwir patining lutung, uwak setan pating burěngik, padâmalakw ing urip.
Mangke agung kokohanmu, uwabmu lwir ntuting gasir, kaya purisya tinilar ing asu, mengkene kaharěpta, tan pracura juti, ndi sasana tinutmu gurwaning dustârusuh, dadi angapusi sang sadubudi, patitânêng niraya atmamu těmbe yen antu.
Alihbahasa:
• “Hai Gajah Mada, naon maksudna manéh gede sungut ka kami? Urang saréréa mawa kangjeng Putri keur ngadahup ka raja anjeun, tapi anjeun kalahka nitah séba keur selir. Sanajan sarua sa Nusantara, tapi urang mah béda, urang sunda can kungsi éléh perang.
• Manéh poho baheula basa peperangan ngalawan Jipang, pasukan manéh birat kabur jeung paraéh, datang Patih sunda tentara Jipang birat kalabur, tentara maneh ngadon nyumput malundur, kagunung-gunung ragrag ka jurang.
• Kadua mantri maneh Lěs dan Beleteng diparang tepi ka modar. Pasukan maneh bubar jeung lalumpatan. Aya anu ragrag ka jurang ka tojos cucuk rungga maranehna paeh siga monyet, siga beruk,siga setan. Maraneh ngalengis menta ulah dipaehan.
• Ayeuna maneh gede sungut , sungut maneh siga hitut jangkrik, siga tai anjing, maneh teu sopan jeung hianat ka kami . Ajaran naon anu dipake ku maneh ? Guru maneh tukang linyok jeung bohong nipu jelema anu rek boga niat hade. Jiwa maneh bakal ragrag ka naraka lamun maneh engke paeh!
( Ka Admin FBS upami sakitena kirang loyog mangga dipupus waé)

Iklan

tulis

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s