Diserat ku Aam Amarullah

Dina Lapak
Fiksimini Basa Sunda

Facebook photo

MILANGKALA FBS KA-3; GARUT KASINUGRAHAAN

Ngawitana mah tina gegerendengan AbahZenal Muttaqin nu saurna palay katatamuan ku kanca fikminer. Da memang sanés nembéan ayeuna Garut janten tempat kopdar para kanca fikminer.

Sakaterang simkuring, tipayun kantos aya acara “Ngabungbang di Limbangan” alpukahna pa haji Entjep Sunardhi. Sababaraha waktos ka pengker ogé, aya acara “Nganjang ka Rumah Cinta Bunda Mien.” (Mien Ardiwinata Kusdiman). Sanaos henteu resmi dikokolakeun ku FBS tapi mungguh nu sarumping ngahaladiranana ogé kanca-kanca fikminer nu tos silih pikawanoh ti saméméhna. Janten nu karaos téh, nya hawa duduluran sapertos di lapak wé.

Sanaos papada urang Garut, tapi nembé kenal sareng AbahZenal téh waktos badé aya acara Cuang Lawung 2 di Pagerageung. Panitia harita ngadamel istilah korwil (koordinator wilayah) kanggo ngoordinir para pamilon ti masing-masing daérah. Kanggo Garut, kaleresan simkuring sareng Aini Mardiyah Sukirno, nu kapeto ngoordinir pamilon ti Garut.

Teu lami, aya nu ngainbok ka simkuring, badé daftar saurna, kanggo anjeunna sareng istrina. Malih mah artos pendaftaranana ogé dijajapkeun ka sakola waktos simkuring nuju ngajar. Ti harita, sering tepang sareng AbahZenal, anjeunna aktif ngaluuhan unggal acara kopdar komunitas anggota FBS. Cula 2, Cula 3 di Baduy lajeng Ngabungbang di Limbangan sareng Nganjang ka Rumah Cinta Bunda Mien.

Mung nya kitu, perkawis mikmin mah AbahZenal téh arang (pisan). Kitu deui komén atanapi nga-like. Ari di lapak mah aktifitasna tiasa disebat “sémi silent-reader” panginten. (Hapunten rada noél, Bah. Sakantenan ngagebug diri sorangan. Da sami abi ge arang mikmin…héhé,).
Ku kituna, sigana seueur nu teu terangeun ka AbahZenal. Waktos rarancang ieu acara dibéwarakeun ogé, aya nu ngainbok ka simkuring, nataroskeun saha ari AbahZenal. Ah, diwaler satarabasna wé.

Horéng anjeuna téh “Tukang ngasuh barudak.” Di bumina aya buruan lega paranti barudak arulin. Aya dua panggung ukuran kirang langkung 6×8 méteran. Hiji di buruan payun sareng hiji deui di palataran pengkereun bumina. Ogé aya sawatara alat musik paranti barudak latihan “tatalu.” Panglinggihan AbahZenal nu ayana di desa Situjaya, kecamatan Karangpawitan, kabupaten Garut téh dinamian “rumahcinta, Pangulinan Barudak.” Kaayaanana pas pisan kanggo pami aya ririungan pagelaran téh.

Awal September. Di lapak ramé, tingkecewis perkawis milangkala. Da apan 16 Séptémber téh dintenan gumelarna si Rancunit Fiksimini ka alam maya. Kang Nunu Nazarudin Azhar ngagentos poto cover grup. Kapireng aya komén AbahZenal nu ngahiap-hiap deui para fikminer kanggo ririungan di bumina.

Simkuring nyanyahoanan ngaharéwos, “Bah, kumaha upami urang ngararancang acara sareng sagalarupina. Upami tos aya gambaran urang ajengkeun ka kang Nunu sareng admin nu sanésna?” Waleran ti AbahZenal, “Mangga siap, iraha atuh urang ngariung sareng kasepuhan. Kang Entjép, kang Darpan Winangun, Téh Aini sareng nu sanésna.”
Lajeng simkuring ngontak via inbok ka sadayana fikminer urang Garut.

Alhamdulillah, aya réspon ti kang Darpan sareng Aini, dugi ka dipaheutkeunana Juma’ah ping 5 Séptémber badé ngariung di bumi AbahZenal kanggo nyawalakeun rarancang acara.

*Lajengkeuneun. (sigana mah…Héhé)

Iklan

tulis

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s